رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ديدار هاشمي وزير بهداشت با “ورونيكا اسكورتسوا” وزير بهداشت روسيه

ديدار هاشمي وزير بهداشت با “ورونيكا اسكورتسوا” وزير بهداشت روسيه در حاشيه هفتادمين مجمع جهاني بهداشت

ديدار هاشمي وزير بهداشت با “ورونيكا اسكورتسوا” وزير بهداشت روسيه در حاشيه هفتادمين مجمع جهاني بهداشت


جدیدترین خبرها