رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تپسی پلمب شد!

  مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد : به تپسی ۲مرتبه اخطار داده شد ، اما توجه نکرد و با دستور قضایی پلمب شد.

 

مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد : به تپسی ۲مرتبه اخطار داده شد ، اما توجه نکرد و با دستور قضایی پلمب شد.