رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاییدحکم حبس۲۱ماهه مسی

تاییدحکم حبس۲۱ماهه مسی دادگاه عالی اسپانیا اعلام کرد که مجازات لیونل مسی به علت نپرداختن مالیات درآمدش در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به قوت خود باقی و از مقدار آن کم نشده است

تاییدحکم حبس۲۱ماهه مسی

دادگاه عالی اسپانیا اعلام کرد که مجازات لیونل مسی به علت نپرداختن مالیات درآمدش در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ به قوت خود باقی و از مقدار آن کم نشده است