رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انفجار انتحاری در یک ایستگاه اتوبوس در جاکارتا اندونزی

انفجار انتحاری در یک ایستگاه اتوبوس در جاکارتا اندونزی دستکم ۲ زخمی بر جای گذاشت.

انفجار انتحاری در یک ایستگاه اتوبوس در جاکارتا اندونزی دستکم ۲ زخمی بر جای گذاشت.