رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روحانی در مراسم قدردانی از فعالین ستاد انتخاباتی اش

روحانی در مراسم قدردانی از فعالین ستاد انتخاباتی اش: حرف برای گفتن زیاد است، در یادداشت هایم برای آینده می نویسم، خیلی بر ما سخت گذشت که این برجام به سرانجام رسید.

روحانی در مراسم قدردانی از فعالین ستاد انتخاباتی اش: حرف برای گفتن زیاد است، در یادداشت هایم برای آینده می نویسم، خیلی بر ما سخت گذشت که این برجام به سرانجام رسید.