رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صادق پاتل مرد مسلمان در کنار رنه راشل زن یهودی در میدان آلبرت منچستر

صادق پاتل مرد مسلمان در کنار رنه راشل زن یهودی در میدان آلبرت منچستر یاد قربانیان انفجار انتحاری این شهر را گرامی داشتند

صادق پاتل مرد مسلمان در کنار رنه راشل زن یهودی در میدان آلبرت منچستر یاد قربانیان انفجار انتحاری این شهر را گرامی داشتند