رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی‌اکبر طاهری که شایعه رفتنش از پرسپولیس بر سر زبان‌ها افتاده بود در سمت خود باقی ماند

پس از دیدار یکساعته عصرامروز سرپرست باشگاه پرسپولیس با وزیر ورزش و با نظر مساعد سلطانی‌فر، علی‌اکبر طاهری که شایعه رفتنش از پرسپولیس بر سر زبان‌ها افتاده بود در سمت خود باقی ماند

پس از دیدار یکساعته عصرامروز سرپرست باشگاه پرسپولیس با وزیر ورزش و با نظر مساعد سلطانی‌فر، علی‌اکبر طاهری که شایعه رفتنش از پرسپولیس بر سر زبان‌ها افتاده بود در سمت خود باقی ماند


جدیدترین خبرها