رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جدیدترین توییت ظریف

جدیدترین توییت ظریف نگاهی به تاریخ: ارتش میلیونی صدام به علاوه ۷۰ میلیارد دلار نفتی سعودی، کوچکتر از مقاومت زنان و مردان ایرانی #به_یاد_خرمشهر

جدیدترین توییت ظریف

نگاهی به تاریخ: ارتش میلیونی صدام به علاوه ۷۰ میلیارد دلار نفتی سعودی، کوچکتر از مقاومت زنان و مردان ایرانی
#به_یاد_خرمشهر