رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سوال خبرنگار ایرانی از نیکول کیدمن و پاسخ شنیدنی او در نشست خبری «فریب خورده»

سوال خبرنگار ایرانی از نیکول کیدمن و پاسخ شنیدنی او در نشست خبری «فریب خورده»: عاشق بازیگری ام و به راهم ادامه می‌دهم/ناکام می‌شوید، بینی‌تان به خاک مالیده می‌شود و باز بلند می‌شوید

سوال خبرنگار ایرانی از نیکول کیدمن و پاسخ شنیدنی او در نشست خبری «فریب خورده»: عاشق بازیگری ام و به راهم ادامه می‌دهم/ناکام می‌شوید، بینی‌تان به خاک مالیده می‌شود و باز بلند می‌شوید