رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ به شرح زیر است

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ به شرح زیر است: بیت کوین: ۹۹۲۳۹۴۹.۷۵ تومان، معادل ۲۶۵۳.۴۶۲۵ دلار اتریوم: ۷۴۱۰۳۹.۸۶ تومان، معادل ۱۹۸.۱۳۹ دلار اتریوم کلاسیک: ۶۸۱۸۶.۹۳۲ تومان، معادل ۱۸.۲۳۱۸ دلار مونرو: ۱۷۱۴۷۶.۳۸۲ تومان، معادل ۴۵.۸۴۹۳ دلار ریپل: ۱۰۳۸.۱۴۱۷۲ تومان، معادل ۰.۲۷۷۵۷۸ دلار زی کش: ۸۸۰۵۶۴.۳ تومان، معادل ۲۳۵.۴۴۵ دلار نرخ های […]

قیمت جهانی ارز های دیجیتال اصلی – امروز پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ به شرح زیر است:

بیت کوین: ۹۹۲۳۹۴۹.۷۵ تومان، معادل ۲۶۵۳.۴۶۲۵ دلار

اتریوم: ۷۴۱۰۳۹.۸۶ تومان، معادل ۱۹۸.۱۳۹ دلار

اتریوم کلاسیک: ۶۸۱۸۶.۹۳۲ تومان، معادل ۱۸.۲۳۱۸ دلار

مونرو: ۱۷۱۴۷۶.۳۸۲ تومان، معادل ۴۵.۸۴۹۳ دلار

ریپل: ۱۰۳۸.۱۴۱۷۲ تومان، معادل ۰.۲۷۷۵۷۸ دلار

زی کش: ۸۸۰۵۶۴.۳ تومان، معادل ۲۳۵.۴۴۵ دلار

نرخ های فوق بر پایه دلار با نرخ ۳۷۴۰ تومان محاسبه شده است