رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پمپ‌بنزین‌ها در توکیو

در برخی پمپ‌بنزین‌ها در توکیو، برای صرفه‌جویی در فضا و همچنین راحتی بیشتر رانندگان، نازل‌های پمپ از سقف آویزان هستند

در برخی پمپ‌بنزین‌ها در توکیو، برای صرفه‌جویی در فضا و همچنین راحتی بیشتر رانندگان، نازل‌های پمپ از سقف آویزان هستند