رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرهنگ

فرهنگ یعنی، در اماکن عمومی جاتون رو به کسی بدین که چیز مهمتری رو با خودش جابجا میکنه…

فرهنگ یعنی، در اماکن عمومی
جاتون رو به کسی بدین که
چیز مهمتری رو با خودش جابجا میکنه…