رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واردات سگ و گربه ممنوع شد

واردات سگ و گربه ممنوع شد گمرک کشوردرنامه به سازمان هواپیمایی نسبت به ورود سگ وگربه بویژه درقالب مسافری وهمراه هشدار وآن را ممنوع اعلام کرد.

واردات سگ و گربه ممنوع شد
گمرک کشوردرنامه به سازمان هواپیمایی نسبت به ورود سگ وگربه بویژه درقالب مسافری وهمراه هشدار وآن را ممنوع اعلام کرد.