رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدیو: لحظه زنده به گورکردن غواصان کشورمان توسط رژیم بعثی صدام

ویدیو: لحظه زنده به گورکردن غواصان کشورمان توسط رژیم بعثی صدام عملیات کربلای۴ با اطلاعاتی که مجاهدین خلق (منافقین) به صدام دادند لو رفت

ویدیو: لحظه زنده به گورکردن غواصان کشورمان توسط رژیم بعثی صدام

عملیات کربلای۴ با اطلاعاتی که مجاهدین خلق (منافقین) به صدام دادند لو رفت