رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کافه هایی که مال آدمهای خاصه

میگن کافه هایی که اینجور بشقاب هارو سرو میکنن مال آدمهای خاصه البته کسی که توت فرنگی بالوبیا وخیار وموز وموزارلا ونیمرو رو یک جا بخوره و دچار مشکل گوارشی نشه واقعا هم خاصه!

میگن کافه هایی که اینجور بشقاب هارو سرو میکنن مال آدمهای خاصه

البته کسی که توت فرنگی بالوبیا وخیار وموز وموزارلا ونیمرو رو یک جا بخوره و دچار مشکل گوارشی نشه واقعا هم خاصه!