رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شعار حج ۹۶ اعلام شد: «حج؛ معنویت، اقتدارملی ، همبستگی اسلامی»

شعار حج ۹۶ اعلام شد: «حج؛ معنویت، اقتدارملی ، همبستگی اسلامی»

شعار حج ۹۶ اعلام شد: «حج؛ معنویت، اقتدارملی ، همبستگی اسلامی»