رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افشین نوروزی و امین احمدیان در پینگ پنگ قهرمانی جهان با تیم اسراییل مسابقه ندادند و از جدول مسابقات حذف شدند

افشین نوروزی و امین احمدیان در پینگ پنگ قهرمانی جهان (که در آلمان در حال برگزاری می باشد) با تیم اسراییل مسابقه ندادند و از جدول مسابقات حذف شدند

افشین نوروزی و امین احمدیان در پینگ پنگ قهرمانی جهان (که در آلمان در حال برگزاری می باشد) با تیم اسراییل مسابقه ندادند و از جدول مسابقات حذف شدند