رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گزینه‌های مطرح سه فراکسیون امید، ولایی و مستقلین برای انتخابات هیات رییسه مجلس

گزینه‌های مطرح سه فراکسیون امید، ولایی و مستقلین برای انتخابات هیات رییسه مجلس انتخابات رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تا دقایقی دیگر در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود

گزینه‌های مطرح سه فراکسیون امید، ولایی و مستقلین برای انتخابات هیات رییسه مجلس

انتخابات رئیس و اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تا دقایقی دیگر در صحن علنی مجلس برگزار می‌شود