رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مقایسه آرا رئیس و نواب رئیس مجلس در سال اول و دوم مجلس دهم

مقایسه آرا رئیس و نواب رئیس مجلس در سال اول و دوم مجلس دهم لاریجانی ۱۳۹۵ : ۲۳۷ رای لاریجانی ۱۳۹۶ : ۲۰۴ رای (کاهش ۳۳ رای) پزشکیان ۱۳۹۵ : ۱۵۸ رای پزشکیان ۱۳۹۶ : ۱۷۹ رای (افزایش ۲۱ رای) مطهری ۱۳۹۵ : ۱۳۳ رای مطهری ۱۳۹۶ : ۱۶۳ رای (افزایش ۳۰ رای)

مقایسه آرا رئیس و نواب رئیس مجلس در سال اول و دوم مجلس دهم

لاریجانی ۱۳۹۵ : ۲۳۷ رای
لاریجانی ۱۳۹۶ : ۲۰۴ رای (کاهش ۳۳ رای)

پزشکیان ۱۳۹۵ : ۱۵۸ رای
پزشکیان ۱۳۹۶ : ۱۷۹ رای (افزایش ۲۱ رای)

مطهری ۱۳۹۵ : ۱۳۳ رای
مطهری ۱۳۹۶ : ۱۶۳ رای (افزایش ۳۰ رای)