رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زولبیای رنگی نخورید

زولبیای رنگی نخورید در اینگونه زولبیا‌ و بامیه‌ها از رنگ غیرمجاز و یا از ژله‌های رنگی با حجم بالا استفاده می‌شود که بسیار خطرناک و سرطانزا است

زولبیای رنگی نخورید

در اینگونه زولبیا‌ و بامیه‌ها از رنگ غیرمجاز و یا از ژله‌های رنگی با حجم بالا استفاده می‌شود که بسیار خطرناک و سرطانزا است