رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ناپديد شدن عوامل خبري شبکه پرس تي وي در انفجار امروز کابل

ناپديد شدن عوامل خبري شبکه پرس تي وي در انفجار امروز کابل عوامل خبري شبکه تلويزيوني پرس تي وي از جمله تصوير بردار اين شبکه در پي انفجار امروز کابل پايتخت افغانستان ناپديد شدند و هنوز خبري از آنها بدست نيامده است

ناپديد شدن عوامل خبري شبکه پرس تي وي در انفجار امروز کابل

عوامل خبري شبکه تلويزيوني پرس تي وي از جمله تصوير بردار اين شبکه در پي انفجار امروز کابل پايتخت افغانستان ناپديد شدند و هنوز خبري از آنها بدست نيامده است