رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انفجار یک خودروی بمبگذاری‌شده در بازار «میاس» در مرکز شهر شیعه‌نشین «قطیف» عربستان

انفجار یک خودروی بمبگذاری‌شده در بازار «میاس» در مرکز شهر شیعه‌نشین «قطیف» عربستان هنوز از تلفات و خسارات احتمالی این حادثه منتشر نشده است

انفجار یک خودروی بمبگذاری‌شده در بازار «میاس» در مرکز شهر شیعه‌نشین «قطیف» عربستان
هنوز از تلفات و خسارات احتمالی این حادثه منتشر نشده است