رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ترک‌سل می‌گوید که دادگاهی در آفریقای جنوبی به شکایت این شرکت از شرکت MTN رسیدگی می‌کند

ترک‌سل می‌گوید که دادگاهی در آفریقای جنوبی به شکایت این شرکت از شرکت MTN رسیدگی می‌کند ترک‌سل مدعی شده: شرکت MTN برای به دست آوردن قرارداد اپراتور شبکه موبایل در ایران به رشوه و اعمال نفوذ متوسل شده!

ترک‌سل می‌گوید که دادگاهی در آفریقای جنوبی به شکایت این شرکت از شرکت MTN رسیدگی می‌کند

ترک‌سل مدعی شده: شرکت MTN برای به دست آوردن قرارداد اپراتور شبکه موبایل در ایران به رشوه و اعمال نفوذ متوسل شده!