رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لحظه اسارت شهید مدافع حرم،فریدون احمدی ولحظه اسارت سربازان آمریکائی در خلیج فارس

تصویر بالا لحظه اسارت شهید مدافع حرم،فریدون احمدی،که چند روز پیش بعداز تحمل حدود ۱/۵ سال اسارت، بدست تروریستهای وهابی در سوریه به شهادت رسید؛ تصویر پائین هم لحظه اسارت سربازان آمریکائی در خلیج فارس…

تصویر بالا لحظه اسارت شهید مدافع حرم،فریدون احمدی،که چند روز پیش بعداز تحمل حدود ۱/۵ سال اسارت، بدست تروریستهای وهابی در سوریه به شهادت رسید؛
تصویر پائین هم لحظه اسارت سربازان آمریکائی در خلیج فارس…