رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیتا دریاباری پس از طلاق وازدواج با شاهکار بینش پژوه، ۱.۵ میلیون دلار به دانشگاه کالیفرنیا برای توسعه زبان فارسی کمک کرد

بیتا دریاباری پس از طلاق با امید کردستانی (رئیس اجرایی هیئت مدیره توییتر) و ازدواج با شاهکار بینش پژوه، ۱.۵ میلیون دلار به دانشگاه کالیفرنیا برای توسعه زبان فارسی کمک کرد

بیتا دریاباری پس از طلاق با امید کردستانی (رئیس اجرایی هیئت مدیره توییتر) و ازدواج با شاهکار بینش پژوه، ۱.۵ میلیون دلار به دانشگاه کالیفرنیا برای توسعه زبان فارسی کمک کرد


جدیدترین خبرها