رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پلیس لندن: ۵۸ نفر از کسانی که در برج گرنفل لندن بوده‌اند، مفقود هستند

پلیس لندن: ۵۸ نفر از کسانی که در برج گرنفل لندن بوده‌اند، مفقود هستند و تصور می‌شود که جان خود را در آتش‌سوزی از دست داده‌اند.

پلیس لندن: ۵۸ نفر از کسانی که در برج گرنفل لندن بوده‌اند، مفقود هستند و تصور می‌شود که جان خود را در آتش‌سوزی از دست داده‌اند.