رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نیروی هوایی پاکستان، یک فروند پهپاد ناشناس را در منطقه پنجور ایالت بلوچستان در نزدیکی مرز مشترک باایران، سرنگون کرد.

نیروی هوایی پاکستان، یک فروند پهپاد ناشناس را در منطقه پنجور ایالت بلوچستان در نزدیکی مرز مشترک باایران، سرنگون کرد.

نیروی هوایی پاکستان، یک فروند پهپاد ناشناس را در منطقه پنجور ایالت بلوچستان در نزدیکی مرز مشترک باایران، سرنگون کرد.


جدیدترین خبرها