رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قدیمی ترین پروتز جهان متعلق به دختر یک کاهن مصری بوده است

قدیمی ترین پروتز جهان متعلق به دختر یک کاهن مصری بوده است این پنجه پای چوبی که در مصر کشف شده سه هزار سال قدمت دارد و پژوهشگران می گویند به طرزی باورنکردنی پیچیده است

قدیمی ترین پروتز جهان متعلق به دختر یک کاهن مصری بوده است

این پنجه پای چوبی که در مصر کشف شده سه هزار سال قدمت دارد و پژوهشگران می گویند به طرزی باورنکردنی پیچیده است