رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


داعش در روز عید فطر مسلمانان اهل سنت عراق، هفت انسان را در جنوب کرکوک سر برید

داعش در روز عید فطر مسلمانان اهل سنت عراق، هفت انسان را در جنوب کرکوک سر برید

داعش در روز عید فطر مسلمانان اهل سنت عراق، هفت انسان را در جنوب کرکوک سر برید