رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تام کاتن عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا:

تام کاتن عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا: 🔹سیاست رسمی کاخ سفید در قبال ایران باید تغییر رژیم حاکم براین کشورباشد،مادامیکه نظام فعلی برقرارباشد آمریکا درامان نخواهد بود.

تام کاتن عضو کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا:

🔹سیاست رسمی کاخ سفید در قبال ایران باید تغییر رژیم حاکم براین کشورباشد،مادامیکه نظام فعلی برقرارباشد آمریکا درامان نخواهد بود.