رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در حاشیه امروز کنکور ٩٦

در حاشیه امروز کنکور ٩٦، حضور این داوطلب با لباس گل‌گلی توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده است. گفته می‌شود دواطلبان دختر باید با مقنعه در جلسه آزمون حضور یابند.

در حاشیه امروز کنکور ٩٦، حضور این داوطلب با لباس گل‌گلی توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده است. گفته می‌شود دواطلبان دختر باید با مقنعه در جلسه آزمون حضور یابند.