رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ناتالی سلیمان مادری که به اندازه یه کودکستان بچه داره.

ناتالی سلیمان مادری که به اندازه یه کودکستان بچه داره. ایشون سال ۲۰۰۹ ، ۸ قلو به دنیا آورد که همراه با ۶ فرزند دیگه ش اونها رو بزرگ کرد.

ناتالی سلیمان مادری که به اندازه یه کودکستان بچه داره.
ایشون سال ۲۰۰۹ ، ۸ قلو به دنیا آورد که همراه با ۶ فرزند دیگه ش اونها رو بزرگ کرد.