رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رضا علیرضالو بدل ایرانی کریستیانو رونالدو در تمرینات راه‌آهن با موافقت سیروس دین‌محمدی به عنوان بازیکن تستی شرکت می‌کند

رضا علیرضالو بدل ایرانی کریستیانو رونالدو در تمرینات راه‌آهن با موافقت سیروس دین‌محمدی به عنوان بازیکن تستی شرکت می‌کند و احتمال می‌رود هفته بعد با این تیم قرارداد ببندد

رضا علیرضالو بدل ایرانی کریستیانو رونالدو در تمرینات راه‌آهن با موافقت سیروس دین‌محمدی به عنوان بازیکن تستی شرکت می‌کند و احتمال می‌رود هفته بعد با این تیم قرارداد ببندد