رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک کشتی‌گیر رئیس جمهور مغولستان شد

یک کشتی‌گیر رئیس جمهور مغولستان شد از افتخارات خالتما باتلوگا این است که با هزینه ۴ میلیون دلار برای چنگیز خان مغول، یک پیکره ۴۰ متری ساخته است

یک کشتی‌گیر رئیس جمهور مغولستان شد
از افتخارات خالتما باتلوگا این است که با هزینه ۴ میلیون دلار برای چنگیز خان مغول، یک پیکره ۴۰ متری ساخته است