رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رفتار جهان سومی با نوابغ

رفتار جهان سومی با نوابغ: عبدالسلام پاکستانی اولین مسلمان برنده نوبل فیزیک بود چون پیرو فرقه احمدیه بود عنوان مسلمان رو از سنگ قبرش پاک کردن!

رفتار جهان سومی با نوابغ: عبدالسلام پاکستانی اولین مسلمان برنده نوبل فیزیک بود چون پیرو فرقه احمدیه بود عنوان مسلمان رو از سنگ قبرش پاک کردن!