رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرداب جدید داخل صحن امام حسین(ع) پیش از روز عرفه افتتاح می شود

سرداب جدید داخل صحن امام حسین(ع) پیش از روز عرفه افتتاح می شود

سرداب جدید داخل صحن امام حسین(ع) پیش از روز عرفه افتتاح می شود