رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روبات آبدارچی در یک شعبه “سافت بانک” ژاپن در شهر توکیو

روبات آبدارچی در یک شعبه “سافت بانک” ژاپن در شهر توکیو این روبات که “روبو کافی” هم نام دارد قادر به تشخیص چهره کارمندان است و برای آنها چای و قهوه می آورد

روبات آبدارچی در یک شعبه “سافت بانک” ژاپن در شهر توکیو

این روبات که “روبو کافی” هم نام دارد قادر به تشخیص چهره کارمندان است و برای آنها چای و قهوه می آورد


جدیدترین خبرها