رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از محرومیت سه بازیکن استقلال تهران که به تيم اميد دعوت شده خبر داد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از محرومیت سه بازیکن استقلال تهران (مهدي قائدي، اميد نور افكن و سيد مجيد حسيني) که به تيم اميد دعوت شده و از حضور در اردوي استنكاف كرده بودند، خبر داد /ایرنا

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از محرومیت سه بازیکن استقلال تهران (مهدي قائدي، اميد نور افكن و سيد مجيد حسيني) که به تيم اميد دعوت شده و از حضور در اردوي استنكاف كرده بودند، خبر داد /ایرنا


جدیدترین خبرها