رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رضا علیپورسنگ‌نورد ایرانی در فینال “بازیهای جهانی” مدال طلا گرفت

رضا علیپورسنگ‌نورد ایرانی در فینال “بازیهای جهانی” در لهستان بر دانیل بولدیرف از اوکراین غلبه کرد و مدال طلا گرفت.

رضا علیپورسنگ‌نورد ایرانی در فینال “بازیهای جهانی” در لهستان بر دانیل بولدیرف از اوکراین غلبه کرد و مدال طلا گرفت.