رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افتتاح نخستین پل کابلی نفت و گاز ایران امروز به بهره برداری رسید.

افتتاح نخستین پل کابلی نفت و گاز ایران بر روی دریاچه سد کارون ۴ امروز به بهره برداری رسید.

افتتاح نخستین پل کابلی نفت و گاز ایران بر روی دریاچه سد کارون ۴ امروز به بهره برداری رسید.