رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۸ کشوری که مردمش «گوشت الاغ» می‌خورند

۸ کشوری که مردمش «گوشت الاغ» می‌خورند پس از چین، نیجر، بورکینافاسو، سنگال، مالی، موریتانی، اسپانیا و بلغارستان بیشترین تولیدکنندگان این نوع گوشت به شمار می‌روند.

۸ کشوری که مردمش «گوشت الاغ» می‌خورند

پس از چین، نیجر، بورکینافاسو، سنگال، مالی، موریتانی، اسپانیا و بلغارستان بیشترین تولیدکنندگان این نوع گوشت به شمار می‌روند.