رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصرف‌کنندگان بیشتر چه کالاهایی را به صورت آنلاین و چه کالاهایی را در فروشگاه‌ می‌خرند؟

مصرف‌کنندگان بیشتر چه کالاهایی را به صورت آنلاین و چه کالاهایی را در فروشگاه‌ می‌خرند؟ این نتیجه متعلق به امار جمع آوری شده از ۲۹ کشور مختلف است

مصرف‌کنندگان بیشتر چه کالاهایی را به صورت آنلاین و چه کالاهایی را در فروشگاه‌ می‌خرند؟

این نتیجه متعلق به امار جمع آوری شده از ۲۹ کشور مختلف است