رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف در برنامه جهان آرا، زنده در شبکه افق

ویدئو : قالیباف در برنامه جهان آرا، زنده در شبکه افق: اصولگرایان اهل گفتگو نیستند، اهل خود انتقادی نیستند و با مردم نمی توانند برخورد کنند..

ویدئو : قالیباف در برنامه جهان آرا، زنده در شبکه افق:

اصولگرایان اهل گفتگو نیستند، اهل خود انتقادی نیستند و با مردم نمی توانند برخورد کنند..