رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرگردانی مسافران پرواز آبادان-مشهد هواپيمايى آتا

سرگردانی مسافران پرواز آبادان-مشهد هواپيمايى آتا پروازی که با ۱۰ساعت معطلی، در آخر به سبب نقص فنی كنسل شد./خبرگزاری صداوسیما

سرگردانی مسافران پرواز آبادان-مشهد هواپيمايى آتا

پروازی که با ۱۰ساعت معطلی، در آخر به سبب نقص فنی كنسل شد./خبرگزاری صداوسیما