رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ شد.

سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ شد. سردار حسین ساجدی‌نیا با حکم فرمانده ناجا به عنوان معاون عملیات نیروی انتظامی منصوب شد.

سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ شد.

سردار حسین ساجدی‌نیا با حکم فرمانده ناجا به عنوان معاون عملیات نیروی انتظامی منصوب شد.