رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امبر هرد و ایلان ماسک بعد از یک سال رابطه از هم جدا شدند

امبر هرد و ایلان ماسک بعد از یک سال رابطه از هم جدا شدند ایلان ماسک بنیان گذار تسلا موتورز و پی پال از میلیاردرهای معروف است امبر هرد همسر جانی دپ بود که طلاق این دو نفر جنجال زیادی هم در پی داشت

امبر هرد و ایلان ماسک بعد از یک سال رابطه از هم جدا شدند

ایلان ماسک بنیان گذار تسلا موتورز و پی پال از میلیاردرهای معروف است

امبر هرد همسر جانی دپ بود که طلاق این دو نفر جنجال زیادی هم در پی داشت