رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پاول دورف، موسس تلگرام، برای مقابله با چالش عکس‌های بدون پیراهن پوتین رئیس جمهور روسیه وارد میدان شد.

پاول دورف، موسس تلگرام، برای مقابله با چالش عکس‌های بدون پیراهن پوتین رئیس جمهور روسیه وارد میدان شد. در این چالش نباید عکس فوتوشاپ شده باشد.

پاول دورف، موسس تلگرام، برای مقابله با چالش عکس‌های بدون پیراهن پوتین رئیس جمهور روسیه وارد میدان شد. در این چالش نباید عکس فوتوشاپ شده باشد.