رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هرکسی که ملاقات میکنید در حال جنگ در میدانیست که شما هیچ چیز درباره‌اش نمی‌دانید!

هرکسی که ملاقات میکنید در حال جنگ در میدانیست که شما هیچ چیز درباره‌اش نمی‌دانید! “مهربان باشید. همیشه.”

هرکسی که ملاقات میکنید در حال جنگ در میدانیست که شما هیچ چیز درباره‌اش نمی‌دانید!
“مهربان باشید. همیشه.”