رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قبل از خاموش کردن خودرو گاز ندهید!

وقتي قبل از خاموش کردن خودرو گاز داده و سوئیچ را میبندید مقداری بنزین سوخته باقی میماند که باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن در هنگام استارت زدن میشود

وقتي قبل از خاموش کردن خودرو گاز داده و سوئیچ را میبندید مقداری بنزین سوخته باقی میماند که باعث خرابی سوزن انژکتور و بد کار کردن در هنگام استارت زدن میشود