رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خبر آمد، خبری در راه است/ پیکر بی سر و بی جان کسی در راه است

خبر آمد، خبری در راه است پیکر بی سر و بی جان کسی در راه است بروید و برسانید به بنی هاشمی ها پیکر یار حسین ابن علی در راه است شهید #محسن_حججی 🌷

خبر آمد، خبری در راه است
پیکر بی سر و بی جان کسی در راه است

بروید و برسانید به بنی هاشمی ها
پیکر یار حسین ابن علی در راه است

شهید #محسن_حججی 🌷